Ortaokul

Ortaokul

GÜNEŞ ORTAOKULU / Lisenin Temelini atıyoruz...

İyi Bir Lisenin Giriş Kapısı

Ortaokulların Önemi Artıyor

12 Yıllık zorunlu eğitim sisteminde bir geçiş basamağı olan ortaokulun önemi artmıştır. 8. Sınıf sonunda iyi bir liseye geçiş için zorlu bir sınavı başarmak gerekiyor. Ortaokulda alacağı sağlam bir akademik altyapıyla liseye geçecek olan öğrenciler artık iyi bir üniversitenin yolunu açmış olacaktır.

Bu açıdan baktığımızda ortaokulun öneminin arttığını anlayabiliriz. Bir bakıma çocukların geleceği bu yıllarda belirleniyor. Bu gerçeğin bilincinde olarak diyoruz ki öğrencilerimizin şimdiden sağlam bir temel kazanması ileriki yıllardaki başarısında belirleyici olacaktır. Gelecekte sanat, bilim ve fen dünyasında rol alabilmek, başarılı bir iş hayatı kurabilmek için eğitim alt yapısı

Şimdiden proje üretecek, onlar geleceği inşa edeceklerdir.

Bunu sağlamak için de önce buna inanmak sonra da bu öğrencileri bir adım öteye taşıyacak donanımlı öğretmenler ve programlardır. Güneş Ortaokulu olarak öğrencilerimizi önce kendi yarınlarını sonra da geleceğin dünyasını kuracak liderler ve bilim insanları olarak yetişsin istiyoruz.

GÜNEŞ ORTAOKULUNDA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMI

1- GELİŞTİRİLMİŞ AKADEMİK PROGRAM

Kolejimizde bütün dersler, dershane ve kolej deneyimli seçkin öğretmenler tarafından veriliyor. Öğrenci merkezli bir anlayışla, çoklu zeka sistemine uygun bir eğitim ortamında, birebir ilgiyle öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayarak sürekli bir değişim ve gelişme göstermeleri hedefleniyor.

2- TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİM E GEÇİŞ (TEOG) ÇALIŞMALARI

8. sınıfta üst düzey TEOG hazırlığı yapıyoruz.

TEOG sorumlusu Danışman Öğretmen desteğiyle öğrencilerimize yakın ilgi gösterilirken eksikleri tamamlanacak ve kendilerini değerli hissetmeleri sağlanacaktır. Seçkin öğretmen kadrosuyla ortaokul müfredatı tamamlanırken Akademik Destek Sistemiyle her öğrencinin tam öğrenmesi gerçekleşecek. Öğrencilerimiz, dershane ve özel ders ihtiyacı duymadan zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği için okulumuz adeta bir “eğitim kampı”na dönüşecek.

Önceki yıllarda LGS, OKS, SBS olarak adlandırılan Anadolu Liselerine Giriş Sınavları, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında (Temel Eğitimden Ortaöğretime G
eçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavı) TEOG adını aldı.

Anadolu ve Fen Liselerine 35 yıldır öğrenci hazırlayan ve sayısız başarılarla onlarca Türkiye dereceleri yaşayan bir kurum olarak elbette TEOG’da da Antalya’nın en iddialı kurumlarından biri olmak istiyoruz.

Türkiye'nin en nitelikli okullarını Fen ve Teknoloji Liselerinı, Robert Koleji, Galatasaray Lisesini kazanan öğrencilerimizle sağlam bir ilköğretim temeli alarak ilerideki okullarda yüksek başarılar elde eden öğrencilerimiz gururumuzdur.

GÜNEŞ Koleji bir yandan modern bir okul programıyla öğrencilerimizin sosyal ve bireysel becerilerini geliştirirken diğer yandan Merkezi Ortak Sınavlara yönelik Akademik Destek Sistemiyle öğrencilerin TEOG başarıları için her türlü özveriyi gösterecektir.

Okulumuzda sınav dönemindeki öğrenciler için düzenli deneme sınavları ve TEOG bilgilendirme seminerleri yapılacak, veli ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak, bültenler yayımlanacaktır.

Sınav öncesi yılarda öğrencilerin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimi, ergenlik dönemi destek projeleriyle birlikte izlenir..

Rehberlik birimimiz motivasyon, sınav kaygısı, hedef belirleme, tercihler, düzenli çalışma ve soru teknikleri konularında sürekli öğrencilerin yanında olurken bu dönemde her sınıftan sorumlu danışman öğretmenlerimiz de TEOG sürecinde aktif rol oynayacaktır. TEOG sorumlusu Danışman Öğretmen desteğiyle öğrencilerimize bire bir ilgi gösterilirken eksikleri tamamlanacak ve kendilerini değerli hissetmeleri sağlanır. 

TEOG çalışmaları, Ortaokul 5. sınıfta başlatılıyor.

-Sınav dönemindeki 8. sınıf öğrencileri; hafta içi ve hafta sonu yapılacak ek çalışmalar ve etütlerle konu tekrarı, anlama, kavrama, hızlı ve pratik soru çözme becerilerini geliştirirler.

- Her öğrencinin sınavlardaki gelişim süreçleri, internet tabanlı GÜNEŞNET sistemiyle eş zamanlı olarak izlenebilecek.

- Okul saatleri dışında hafta içi ve hafta sonu Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinden etüt çalışmaları yapılacak; çizgi altı öğrencilere ek dersler verilir.

 

 

 

Tarım Mah. Perge Bulvarı no:51

 
+90 0242 3167778
 
TARIM MAH. PERGE BULVARI NO:51