Felsefemiz

NASIL BİR EĞİTİM? / Bir Eğitim Felsefemiz Var

Eğitim Sevgiyle Başlar...

Bireyin başkasını sevebilmesi için öncelikle kendisinin de sevgi görmesi gerekir. Mutlu bireyler yetiştirmenin yolu biraz da sevgiden geçiyor. Sevgi gören çocuk, başkalarını da kendisini de sevecektir. Mutlu bir toplum da ancak mutlu bireylerden oluşur. Kolejimizde, sevgiye ve güvene dayalı bir eğitim ortamı kurarken diyoruz ki:

“Sevgi olmadan eğitim olmaz.”

Klasik öğrenme ve klasik öğretmen devri bitiyor. Okulumuz, eğitim öğretimde bilimi, gelişmeyi ve değişimi temel alıyor. Eski eğitim ve öğretim alışkanlıkları, yeni yüzyılın istediği insanı yetiştirmede yetersiz kaldı. Bunun için kendimizi yenilemeyi ve değişime ayak uydurmayı ilke ediniyoruz.

Öğrenci Merkezli Eğitim... 

Biz, her şeyden önce öğreticinin değil, öğrenicinin aktif olduğu yeni eğitim anlayışlarına yöneliyoruz. Bunu da değişime uyabilen, kendini geliştiren, donanımlı, çalışkan öğretmenlerle ve yenilenen eğitim araçlarıyla yapacağız.

Hem Okul Hem Dershane Hizmeti

Artık dershaneler yok. Daha uzun okul günüyle; okul programlarına ek olarak Akademik Destek Sistemli, okul + başarı destek uygulaması geliyor. Akademik ve sosyal başarı odaklı sistem öğretim sistemi öğrencilerimizi geliştirecek. Okul dışı zamanlarda; sosyal projeler uygulanacak.

Okulda, Sınavda ve Hayatta Başarı

PISA sınavlarındaki ölçütlere uygun, gelişmiş dünyanın eğitim başarısını yakalayacak ulusal ve uluslar arası değerlendirme testlerinden yararlanacağız.

Ayrıca Dikkat Eğitimi,  Matematik ve Zekâ Oyunları, Satranç, Tangram gibi yüksek zihin etkinlikleriyle ve Düşünce Kulüpleriyle öğrencilerin becerilerini ve zihinsel kapasitelerini geliştirmek istiyoruz. Çünkü amaç sadece okulda ve sınavda değil, hayatta başarılı olacak bir alt yapı kurmaktır.

Eğitimde Yeni Hedefler

“Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” anlayışıyla yaparak yaşayarak öğrenme teknikleri, tam öğrenmenin anahtarıdır.

Kişiselleştirilmiş, öğrenci merkezli aktif öğrenme metoduyla ezberlemeci değil, yaratıcı ve kalıcı öğrenme gerçekleşecek.

Öğrencilerimiz, erken yaşlarda Bilim ve Fen Dünyasıyla tanışacak. Fen ve Teknoloji sınıflarımızda dersler

Eğitilmiş birey, Türkçeyi etkin ve doğru kullanabilmelidir. Bunun için Türkçe dersleri, öğrencilerin okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirecek şekilde planlanıyor.

Öğrenci Rehberliği ve sınavlar döneminde Öğrenci Koçluk Sistemi yanında Ana Baba Rehberliğiyle velilerin de eğitim sürecine katılmaları sağlanacak.

Hafıza Teknikleri, Konsantrasyon, Motivasyon ve Kaygı Denetimi ve Kişisel Gelişim seminerleriyle eğitimde yeni deneyimler yaratmak istiyoruz.

Değişime, gelişmeye ve yeniliklere açığız

Teknolojinin Peşindeyiz
Görsel Derslerle Herkes Öğrenecek.

Bilgi ve bilişim teknolojilerinde en son sitemlerle geliyoruz. Bütün sınıflarda son model akıllı tahtalarla, kalıcı, zevkli ve görsel eğitim verilecek.

Fen ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Müzik ve Bilgisayar Laboratuvarlarıyla zenginleştirilmiş kalıcı öğrenme...

Yurdunu Sev, Dünyayı Tanı

Öğrencilerimiz, bir yandan bu toprağın bütün değerlerine saygılı olmayı öğrenecek, kendi ulusal zenginliklerimizi tanıyacak ve toplumsal değerlerimizle gurur duyacak; diğer yandan da çağdaş dünyanın sunduğu olanaklardan ve fırsatlardan yararlanacaktır. 

GÜNEŞ Koleji olarak kendisiyle ve toplumla barışık, mutlu bireyler yetiştireceğiz.

Tarım Mah. Perge Bulvarı no:51

 
+90 0242 3167778
 
TARIM MAH. PERGE BULVARI NO:51